Nastavení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Administrace jednotky >

Nastavení

Menu: Administrace jednotky -> Nastavení

 

Obecné nastavení aplikace, které umožňuje určit, jakým způsobem se bude aplikace a její moduly uživatelsky chovat, jaké informace budou zobrazovány apod.

 

frmNastaveni

 

Formátování inventárního čísla pomocí symbolů čísla dokladu, měsíce a roku pořízení. Generovaná inventární čísla v modulu majetek mají formát podle zadané šablony.

 

V šabloně lze použít následující symboly:

{C}        pořadové číslo majetku na 1 místo

{CC}        pořadové číslo majetku na 2 místa

{CCC}        pořadové číslo majetku na 3 místa

{CCCC}        pořadové číslo majetku na 4 místa

{MM}        měsíc data pořízení na 2 místa

{YY}        rok data pořízení na 2 místa (poslední dvoučíslí)

{YYYY}        rok data pořízení

 

Příklad šablony:

{CCCC}/{YY} generuje inv. čísla ve tvaru 0010/04

{YYYY}/{CCC} generuje inv. čísla ve tvaru 2004/010

 

Splatnost: Výchozí splatnost vydaných faktur (počet dnů)

 

Moduly:

Podvojné účetnictví: zaškrtnutím zapnete modul Podvojné účetnictví

Jednoduché účetnictví: zaškrtnutím zapnete modul Jednoduché účetnictví

Cestovní náhrady: zaškrtnutím zapnete modul Cestovní náhrady

 

Podvojné účetnictví:

 

Nastavení týkající se počátečních stavů a účetní závěrky - tato nastavení by měl měnit pouze zkušený uživatel. Pro většinu uživatelů stačí ponechat výchozí hodnoty. Jedná se o nastavení:

Účet vlastní jmění - obvykle účet osnovy 901000

HV ve schvalovacím řízení - obvykle účet osnovy 931000

Konečný účet rozvážný - obvykle účet osnovy 962000

Počáteční účet rozvážný - obvykle účet osnovy 961000

Účet zisků a ztrát - obvykle účet osnovy 963000

 

Banka výdaj: předkontace pro doklad agendy "Banka výdaj", která se použije při úhradě faktur.

Banka příjem: předkontace pro doklad agendy "Banka příjem", která se použije při úhradě faktur.

Pokladna výdaj: předkontace pro doklad agendy "Pokladna výdaj", která se použije při úhradě faktur.

Pokladna příjem: předkontace pro doklad agendy "Pokladna příjem", která se použije při úhradě faktur.

 

Cestovní náhrady:

Základní náhrada: Základní náhrada za jeden kilometr dle vyhlášky MPSV nebo dle interního předpisu jednotky . Používá se při vyúčtování cestovního příkazu a knihy jízd.

Cena PHM: Cena pohonných hmot dle vyhlášky MPSV. Používá se při vyúčtování cestovního příkazu a knihy jízd.